ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะลังกาวี ลังกาวี เที่ยวเกาะลังกาวี ท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ทริปลังกาวี | ประสานเวิลด์ทัวร์
ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะลังกาวี ลังกาวี เที่ยวเกาะลังกาวี ท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ทริปลังกาวี

เกาะลังกาวี โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ราคา สอบถามเจ้าหน้าที่

เคเบิ้ลคาร์ - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปตลาดกัวฮ์
คณะจำนวน 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์เกาะลังกาวี โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ราคา สอบถามเจ้าหน้าที่
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - คิลิม - ช้อปตลาดกัวฮ์
คณะจำนวน 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ลังกาวี โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี ไปเช้า เย็นกลับ
ราคา สอบถามเจ้าหน้าที่
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี ช้อปตลาดกัวฮ์
คณะจำนวน 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หลีเป๊ะ - ลังกาวี โปรแกรมทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ - เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ -ช้อปตลาดกัวฮ์
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูล 3 วัน 2 คืน
เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ดำน้ำโซนใน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูล 4 วัน 3 คืน
เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ดำน้ำโซนในและโซนนอก
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หลีเป๊ะ เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip
เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
โปรแกรม ออกเดินทางทุกวัน พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จอยกรุ๊ป ราคา 1,690.- บาทต่อท่าน
เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี โปรแกรมทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ - เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ -ช้อปตลาดกัวฮ์
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เก็นติ้งไฮแลนด์- กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,500.- บาท เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความสนุกและความบันเทิงที่ไม่เคยหลับ สัมผัส กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมตึกแฝด ปิโตรนัสทวินทาวเวอร์ พระราชวังอิสตาน่า ไนการ่า ตึกสุลต่านอับดุลซามัคและลานเอกราชที่ประกาศอิสรภาพชมเมืองปุตราจาย่าเมืองยุคที่ไฮเทคที่สุดในมาเลเซีย
4 คนขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน พ.ย.-ธ.ค.56
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ คาเมร่อนไฮแลนด์ –กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,600.- บาท มาเลเซีย ที่นี่เอเชีย สัมผัสอากาศหนาวเหน็บตลอดทั้งปี และผักผลไม้เมืองหนาวที่สดและอร่อย บนยอดเขาคาเมร่อนไฮแลนด์ จากนั้นนำทุกท่านเยือน กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
4 คนขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน พ.ย.-ธ.ค.56
ทัวร์ลังกาวี ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร

ประสานเวิลด์ทัวร์
20132012 2011 2010 2009 2008 2007 2006